Kenosha Bradford High School


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 7
 • 8
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Franklin High School
  JV2 Cancelled per Bradford.
  5:30pm
  @Kenosha Bradford High School
  5:30pm
  (Rescheduled)
  @Franklin High School
  7:00pm
  (Rescheduled)
  @Franklin High School
 • 9
 • 10
  5:30pm
  @Kenosha Bradford High School
  7:00pm
  @Kenosha Bradford High School
 • 11
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Kenosha Bradford Stadium
  5:30pm
  @Kenosha Bradford Stadium
  7:00pm
  @Kenosha Bradford Stadium
 • 12
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Kenosha Bradford Stadium
  rescheduled to 2/12
  5:30pm
  (Cancelled)
  @Kenosha Bradford Stadium
  rescheduled to 2/12
  7:00pm
  @Kenosha Bradford High School
  7:00pm
  (Cancelled)
  @Kenosha Bradford Stadium
  rescheduled to 2/12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
  7:00pm
  @Kenosha Bradford High School
 • 20
  7:00pm
  @Indian Trail Academy, Kenosha, WI
 • 21
 • 22
 • 23
  7:00pm
  @Kenosha Tremper High School
  East Gym

 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  10:00am
  @Kenosha Bradford High School
  - Kenosha Bradford spectators only per the approved spectator list.
  1:00pm
  @Kenosha Bradford High School
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6