Kenosha Tremper High School
1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 30
 • 1
  3:00pm - 6:00pm
  @Ameche Field
  Tremper HS - Open Soccer
  6:00pm - 7:00pm
  @Ameche Field
  Tremper Soccer
 • 2
  6:00pm - 8:00pm
  @Ameche Field
  Football Open Throwing - Tremper Football
 • 3
  3:00pm - 6:00pm
  @Ameche Field
  Tremper HS - Open Soccer
  7:00pm - 9:00pm
  (Cancelled)
  @Ameche Field
  Kenosha Cougars
 • 4
 • 5
 • 6
 • 28
 • 29
  3:00pm - 6:00pm
  @Ameche Field
  Tremper HS Open Soccer
 • 30
 • 31
  3:00pm - 6:00pm
  @Ameche Field
  Tremper HS Open Soccer
 • 1
 • 2
 • 3